Ceník služebKaždému klientovi se věnuji individuálně a osobně. Cena za hodinu právní služby činí 1.600 Kč plus DPH 21% (tj. 1.936,- Kč včetně DPH). U právně složitých či jinak náročných případů může být hodinová smluvní odměna po předchozí domluvě navýšena. Cena zahrnuje veškeré paušální náklady, vyjma soudních a správních poplatků a případného cestovného.

Orientační cena kompletní přípravy listin k rozvodu dohodou:

Rozvod manželství s nezletilými dětmi - 12.100 Kč vč. DPH

Rozvod manželství bez nezletilých dětí - 7.260 Kč vč. DPH

Cena zahrnuje jednu konzultaci a jednu úpravu listin podle připomínek klientů. Další konzultace a úpravy listin jsou účtovány hodinovou sazbou.