Ceník služebCena za právní služby je ovlivněna okolnostmi konkrétního případu. Stanovuje se obvykle po dohodě s klientem podle charakteru a náročnosti věci v hodinové sazbě, úkonové sazbě nebo paušální částce za dokončení dohodnuté právní služby.

Není-li cena za právní služby dohodnuta, řídí se ustanoveními advokátního tarifu (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.).

V případě pravidelného využívání právních služeb, zejména ze strany obchodních společností a podnikatelů, je možné dohodnout cenu za právní služby paušální částkou.