JUDr. Romana Lužná

Vítám Vás na stránkách mojí advokátní kanceláře. Pro klienty zajišťuji kompletní právní servis ve všech oblastech práva České republiky, což zahrnuje právní porady, sepisování smluv a jiných listin, zastupování v řízení před soudy a správními orgány, mimosoudní jednání s klienty i protistranou.

Specializuji se zejména na právo nemovitostí (převody nemovitostí na základě smluv kupních, darovacích, směnných, zřizování věcných břemen, zřizování zástavních práv, advokátní úschovy finančních prostředků při převodu nemovitostí), rodinné právo (rozvod manželství, úprava péče o děti pro dobu před i po rozvodu, úprava výživného, majetkové vypořádání pro dobu po rozvodu, zúžení či rozšíření rozsahu společného jmění manželů, předmanželské smlouvy), agendu fyzických osob podnikatelů a obchodních korporací (sepis smluv a jiných dokumentů, soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek).

V rámci své činnosti spolupracuji s účetními a daňovými poradci, notáři, exekutory a soudními znalci.

Poslední přidané články