Co pro vás mohu udělat …

Dlouhodobě se věnuji výlučně občanskému právu se zaměřením na právo nemovitostí a rodinné právo. Znám detailně proces převodu nemovitostí a jeho úskalí. Jsem rovněž obeznámena s aktuální rozhodovací praxí soudů v konkrétních otázkách opatrovnických řízení.

I když je případ každého klienta individuální, vzhledem k mojí úzké specializaci jsem se pravděpodobně již setkala se situací obdobnou té, ve které se nyní nacházíte. Proto budu schopna zvolit nejvhodnější řešení a poskytnout vám potřebnou právní pomoc.

Abych vám nabídla skutečně komplexní právní služby, spolupracuji s mediátory, včetně rodinné mediace, exekutory, notáři, účetními a daňovými poradci a soudními znalci.

Nejčastější typy případů, se kterými vám pomůžu:

Rodinné právo

více informací na mém webu www.rozvod-online.net

 • rozvod manželství
 • úprava péče o děti v souvislosti s rozvodem
 • úprava výživného pro nezletilé i zletilé děti
 • úprava styku rodiče s nezletilými dětmi
 • určení a popření otcovství
 • majetkové vyrovnání mezi manžely při rozvodu
 • změna rozsahu společného jmění manželů
 • příprava předmanželské smlouvy

Právo nemovitostí

více informací na mém webu www.nemovitosti-online.net

 • převody nemovitostí na základě smluv kupních, darovacích, směnných
 • zřizování věcných břemen
 • zřizování zástavních práv
 • advokátní úschovy finančních prostředků při převodu nemovitostí