Co pro vás mohu udělat …

Dlouhodobě se specializuji na rodinné právo a právo nemovitostí. Profesně se zabývám různými otázkami týkajícími se manželství a rodinných vztahů, zejména rozvodů, péče o děti, vypořádání majetku a výživného. Znám rovněž detailně proces převodu nemovitostí a jeho úskalí. Nabízím vám nejlepší možné odborné znalosti a praktické právní zkušenosti, které pro řešení vaší složité životní situace potřebujete.

I když je případ každého klienta individuální, vzhledem k mojí úzké specializaci jsem se pravděpodobně již setkala se situací obdobnou té, ve které se nyní nacházíte. Proto budu schopna zvolit nejvhodnější řešení a poskytnout vám potřebnou právní pomoc.

 

Nejčastější typy případů, se kterými vám pomůžu:

Rodinné právo

 • rozvod manželství
 • úprava péče o děti v souvislosti s rozvodem
 • úprava výživného pro nezletilé i zletilé děti
 • úprava styku rodiče s nezletilými dětmi
 • určení a popření otcovství
 • majetkové vyrovnání mezi manžely při rozvodu
 • změna rozsahu společného jmění manželů
 • příprava předmanželské smlouvy

Více informací na mém webu www.rozvod-online.net.

Právo nemovitostí

 • převody nemovitostí na základě smluv kupních, darovacích, směnných
 • zřizování věcných břemen
 • zřizování zástavních práv
 • advokátní úschovy finančních prostředků při převodu nemovitostí

Více informací na mém webu www.nemovitosti-online.net.