Advokátní kancelář

JUDr. Romana Lužná

Profil

JUDr. Romana Lužná

Advokátka zapsaná v seznamu advokátů
vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 10220

Z mojí praxe

Vzdělání

Publikační činnost

pravidel­ně pub­liku­ji články z rodin­ného prá­va

Právní poradny

pravidel­ně odpovídám na právní dotazy čtenářů