Informace O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮV rámci činnosti advokátní kanceláře kladu důraz na kvalitu právních služeb. Vzhledem k tomu, že poskytování právních služeb je ve velké míře spojeno se zpracováním osobních údajů, dbám při nakládání s nimi na přísné dodržování všech bezpečnostních opatření v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“). Abyste se nemuseli obávat jakéhokoliv zneužití Vámi poskytovaných osobních údajů, níže se můžete seznámit s účelem a způsobem nakládání s osobními údaji.

Zde Vám proto předkládám informaci o zpracování osobních údajů advokátní kanceláří: GDPR. Bližší informace o činnosti zpracování osobních údajů, o účelech, subjektech a kategoriích zpracovávaných údajů, jakožto o délce jejich uchovávání, jsou k nahlédnutí v GDPR dokumentaci advokátní kanceláře jako správce. V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, jak používám osobní údaje, jak uplatnit svá práva nebo ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, se prosím obraťte na:

JUDr. Romana Lužná, advokátka
Žilkova 65, 621 00 Brno
e-mail: romana.luzna@advokatka.net
tel.: 608509104


Dne 25. 5. 2018
Za správce JUDr. Romana Lužná