JUDr. Romana Lužná

Advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 10220Vzdělání

  • 2001 advokátní zkouška u České advokátní komory v Praze
  • 2001 rigorózní zkouška Právnická fakulta MU v Brně, titul JUDr.
  • 1992 – 1998 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, titul Mgr.

Publikační činnost

Právní poradny