Advokátní kancelář

JUDr. Romana Lužná

Jméno autora:Romana Lužná

Podporují advokáti rozvody?

slýchám názor, že advokáti tlačí klien­ty do rozvodů jen pro­to, aby mohli klien­tům účto­vat velké částky. A nejlépe ještě že zak­lá­da­jí kon­flik­ty, aby toho bylo k řešení co nejvíc. Vyve­du vás z omy­lu. Zkušení advokáti se snaží své klien­ty (i sebe) kon­flik­tů a náročných soud­ních sporů ušetřit. Zkušení advokáti se snaží o doho­du s pro­tis­tra­nou, a pokud se to podaří, uleví se nejen klien­tům, ale i advokátům. A dvo­jná­sob­ně to platí o rodin­ném právu.

Podporují advokáti rozvody? Read More »

pravda o rozvodu,

Pravda o rozvodu aneb o čem se nemluví

Spous­ta lidí věří tomu, že rozvést se je jednoduché, když si přečetli nějaké infor­ma­ce na inter­ne­tu. Bohužel zaned­louho zjistí, že znali jen část pravdy. Samozře­jmě všich­ni víme, že manžel­ství končí rozvo­dem. Čas­to ale zapomínáme, že způ­sob, jakým rozvod proběhne, nás ovlivní na celé roky a tedy záleží tedy na tom, JAK se rozvedete.

Pravda o rozvodu aneb o čem se nemluví Read More »

Rozvod a co dál?

Možná měsíce či dokonce roky uvažu­jete o rozvo­du. Teď jste se konečně rozhodli a cítíte se na rozvod připraveni. A nebo možná ani ne tak připraveni, ale už to s part­nerem nevy­držíte ani o den déle. V každém pří­padě jste se rozhodli udělat první krok. Otázk­ou je – víte, co bude dál?

Rozvod a co dál? Read More »